Skaffa ny svets till din verkstad

När du ska köpa en ny svets måste du överväga vilken typ du vill ha. Det finns ett flertal olika svetstyper med olika användningsområden. Till exempel finns det MIG-svets (MIG står för Metal Inert Gas) som är bäst lämpad för reparationer av bilar och bilplåt. En annan välkänd typ är TIG-svets (TIG står för Tungsten Inert Gas) och den kan du använda för att till exempel svetsa rostfritt stål och aluminium. Se till så att svetsområdet är säkert innan du börjar svetsa, annars du få allvarliga konsekvenser. Klicka här för att ta reda på mer. En svets är ett verktyg du kan använda för att konstruera nästan vad som helst.

Hur fungerar en svets

En svets sammanfogar metaller på olika sätt. En TIG-svets skapar en elektrisk ljusbåge och använder sig av den resulterande värmen för att smälta samman delarna. Denna princip kallar många även för bågsvetsning. En MIG-svets matar tillsatsmaterial. Materialet kan vara en tråd eller rörelektrod genom en svetspistol, eller en manuellt matad svetselektrod. Tillsatsmaterialet måste ha ungefär samma smältpunkt som materialet du sammanfogar.

Ljusbågen

Den ljusbåge som bildas består av elektrisk urladdning mellan svetselektroden och materialet du försöker sammanfoga. Med en TIG-svets uppstår ljusbågen när en hög nog spänningspuls genereras mellan materialen eller när svetselektroden kortsluts mot arbetsstycket.